۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

سخنرانی "خیام از نگاه ایران شناسان گرجی"

همزمان با روز بزرگداشت حکیم عمرخیام و با حضور دو ایران شناس گرجی در ایران، فردا در کتابخانه ملی تهران برنامه سخنرانی با موضوع " خیام از نگاه ایران شناسان گرجی" برگزار می شود. سخنرانان خانم ته آ شورغایا و آقای گئورگی لوبژانیدزه خواهند بود.
علاقمندان به حضور می بایست راس ساعت 14 در محل حضور داشته باشند. متاسفانه از محل دقیق و یا نام سالن نشست را نمی دانم. ولی ظاهرا پوسترهای مربوط به این سخنرانی در ورودیه کتابخانه ملی به شما اطلاعات لازم را خواهد داد. تا آنجاییکه می دانم سخنرانی ها کاملا جالب و مفرح خواهند بود و از دیگر سخنرانی های تخصصی و گاهی "خشک" کاملا متفاوت است.
امیدوارم بتوانم فردا چند ساعتی را زودتر از شرکت خارج شوم و بی نصیب از این سخنرانی نشوم.